wijze van begeleiden  

 

De begeleiding is gericht op het (herstellen van het) contact met je eigen innerlijke weten en wijsheid,

én het ontwikkelen van innerlijke kracht om daar naar te kunnen luisteren en handelen.

 

In mijn visie vormen lichaam, geest en ziel een eenheid. In de begeleiding richt ik mij dan ook

op de verbinding tussen lichaam, denken en gevoel.

Zowel voor éénmalige gesprekken als voor een kort begeleidingstraject kun je bij mij terecht,

evenals voor  voortgangsbegeleiding van ontwikkelingsprocessen.

Daarnaast bied ik in huiselijke sfeer ook workshops aan voor kleine groepen. Naast de groepsdynamiek is

er daardoor ook veel individuele aandacht. Zie Agenda

 

·         inspiratiegesprekken  

·        “spelenderwijs naar je kern”: zie agenda

 

Inspiratiegesprekken

 

                                Middels het geven van warme, onverdeelde aandacht schep ik ruimte om jouw persoonlijke

 vraag te onderzoeken. Door op liefdevolle wijze te spiegelen breng ik je snel bij de kern van je vraag.

 Ik ondersteun en stimuleer je om je eigen antwoorden daarop te vinden. Daarbij staan de concrete

 ervaring en eigen unieke beleving steeds centraal.               

                                Mijn invoelend vermogen helpt om een onderliggend thema of patroon zichtbaar en ervaarbaar te

 maken. Daarbij is het mijn gave om de essentie daarvan helder te kunnen vertolken.

 Doel is dat je steeds meer inzicht krijgt in jezelf en jouw manier van denken en handelen.

                                Doordat je jezelf anders gaat ervaren,  ontstaan er nieuwe mogelijkheden om je  leven vorm te geven.

 Omdat de begeleiding is gericht op het contact met je eigen innerlijk weten én het daar naar leren

 luisteren, ga je al doende steeds meer vanuit jouw unieke eigenheid en eigen wijsheid leven.

                                Het is mijn kracht om je bij deze ontwikkeling te motiveren en te steunen. Daarbij maak ik gebruik van

 mijn intuïtie en creativiteit, mijn enthousiasme en een behoorlijke dosis humor.

 

                   “spelenderwijs” naar je kern                         

                                In een kort begeleidingstraject – individueel of in kleine groepjes -  werk ik (als gecertificeerd coach/trainer)

 desgewenst ook  met het Talentenspel , het Transformatiespel en het Bezielingsspel.

 Dit zijn gemakkelijke, lichte én vooral krachtige methodes om wezenlijke veranderingen in je leven

 aan te brengen. Centraal staan begrippen als zingeving en levensinvulling, levensmissie en levensloop.

                                Spelenderwijs

 -  groeit er inzicht in patronen van denken en handelen,

-   word je gevoeliger voor de samenhang van gebeurtenissen,

-   ontdek je hoe je allerlei situaties zelf kunt beïnvloeden in plaats van dat zij jou      

    overkomen,

-   word je via vele invalshoeken aangereikt hoe je jouw leven zelf kunt vormgeven.