“Tuiniers van de geest weten dat zonder duisternis  niets tot ontkieming komt,

                    terwijl zonder licht niets kan groeien.”

                                                                              May Sarton

 

           

Al mijn hele leven (1955) ben ik gericht op de wisselwerking tussen mijn innerlijke wereld en de wereld om mij heen.

Verbinding vanuit innerlijke vrijheid is daarbij een belangrijk thema voor mij.  Reeds in mijn vroege jeugd verwonderde  

ik mij vaak over wat ik waarnam in mijn omgeving. Dit probeerde ik in overeenstemming te brengen met mijn innerlijke

beleving die vaak zo anders was. Terwijl ik opgroeide paste ik mij gaandeweg aan de normen en waarden van mijn  

omgeving aan, waardoor de verbinding met mijn innerlijke wereld steeds meer op de achtergrond raakte. Ergens in mijn

twintiger jaren werd ik mij hiervan pijnlijk bewust. Mijn verlangen ontstond om de verbinding met mijn eigen voelen en  

weten te herstellen en daarnaar te gaan leven.

 

In mijn ontwikkeling naar  leven vanuit innerlijke verbinding heb ik mij laten voeden en inspireren door allerlei opleidingen,

trainingen en cursussen op het gebied van bewustzijn en intuďtieve ontwikkeling.

 

Genoemd kunnen worden  Psychosynthese,  Psychosofia,  Reiki 1 en 2, Transformatiespel, Spirituele Hulpverlening  aan

Kinderen, Spirituele Anatomie, Talentenspel, Natuureducatie en Natuurbeleving , Lichaamswerk,  Familieopstellingen en

verschillende methoden van healing.    De concrete ervaring is vooral mijn belangrijkste leermeester geweest!

 

De combinatie van kennis, zelfonderzoek en eigen ervaring gebruik ik om anderen te begeleiden in hun proces naar

bewustwording over zichzelf alsmede het vormgeven hiervan, steeds naar eigen aard en aanleg.