Het Talentenspel

 

 

Waarom het Talentenspel

In ieder mens leeft een diepgewortelde behoefte om zich te ontwikkelen. Door het

leven heen beweeg je je steeds meer in de richting die écht bij je past. Regelmatig

doen zich daarbij keuzemomenten voor die erom vragen om opnieuw je richting te

bepalen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik ……Deze vragen kunnen liggen op het

gebied van persoonlijke relaties maar eveneens op het terrein van studie of werk.

Elke levensfase kent haar eigen vragen die met het Talentenspel uitstekend onder-

zocht en beantwoord kunnen worden.

 

Wat is het Talentenspel

Het Talentenspel is een krachtige methode om op een speelse manier toegang te

krijgen tot je binnenwereld. Dit is de wereld van je talenten, je eigen wijsheid én je

diepste verlangens.

Het spel richt zich heel concreet op jouw potentie en geeft inzichten hieromtrent.

De werkmethode is toekomstgericht en helpt je zicht te krijgen op wie je ten diepste

bent en wat je bestemming is in dit leven. Ook wordt de wijze waarop je dit kunt

realiseren spelenderwijs duidelijk.

Het Talentenspel gaat voorbij de persoonlijkheid en brengt je in contact met een

diepere laag in jezelf, het gebied van je eigen weten en wijsheid. Dit is de plaats

waar jij je natuurlijke talenten en je eigen innerlijke rijkdom herkent. Deze innerlijke

herkenning maakt je enthousiast(er) voor je leven en maakt dat je er zin en richting

aan kunt geven!

 

Hoe werkt het Talentenspel

Het Talentenspel is een methode om middels universele symbolen (archetypen) en

hun onderlinge samenhang antwoorden te krijgen op grote levensvragen

Er zijn twee spelborden en deze representeren allebei een eigen fase in het spel.

De eerste fase gaat over de manier waarop jij leiding geeft aan je leven. Je kiest 12

archetypische Talenten (kwaliteiten) en krijgt duidelijk welke functies deze voor jou

vervullen. In de tweede fase wordt duidelijk welke talenten jou voeden, welke talenten

je gebruikt in contact met anderen (relaties leven/werk) en welke talenten jouw

levensmissie vertegenwoordigen.  Lees meer onder Toelichting

 

In een persoonlijk traject krijg je alle ruimte om jouw eigen antwoorden te vinden op

jouw levensvraag. Het proces is helemaal op jou toegesneden, waarbij je alle

onverdeelde en warme aandacht krijgt die dit vraagt. Het vraagt meerdere sessies om

je spelvraag te onderzoeken en het spel af te ronden.

Tussentijds worden de ervaringen via thuiswerkopdrachten verwerkt. Daarbij wordt ook een vertaalslag gemaakt naar het concrete dagelijkse leven. Zo ontstaat steeds meer

bewustzijn over je eigen potenties en wordt de verbinding tussen je persoonlijkheid en

je essentie hersteld en verdiept. Op deze manier leer je om steeds meer vanuit je eigen

kracht te leven en zo je levensmissie vorm te geven.

In een groepsworkshop doorloop je hetzelfde proces als hierboven staat beschreven. In de intimiteit van een kleine groep kun je enerzijds jouw persoonlijke vragen onderzoeken en tegelijkertijd met andere deelnemers uitwisselen over je ontdekkingen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

 

Wat levert het je op?

·         Inzicht in je talenten, hun onderlinge samenhang en hoe deze optimaal te benutten

·         Meer inzicht in wie je werkelijk bent en wat het doel van je leven is

·         Hulp bij het maken van keuzes

·         In staat zijn om zélf richting en vorm te geven aan je leven

·         Vreugde over je innerlijke rijkdom en het delen daarvan met anderen

 

“Zoals een reiziger met een kompas in zijn hand, zal iemand die weet waarin hij gelooft nooit verdwalen”

 

Verdieping

Uiteraard zet het op gang gekomen veranderingsproces zich ook voort na afronding

van het Talentenspel. Vaak ontstaan na verloop van tijd nieuwe vragen, of is er

behoefte aan wat bemoediging, verdere verdieping of nieuwe inspiratie.

Misschien heb je behoefte aan een check-up van je talenten: hoe staan ze er nu voor,

wat is er verschoven,welke richting gaat het nu op, welke talenten verdienen nú aandacht?

 

Een bijzondere manier ter verdieping is het lopen van de levensboom. Dit is een

heel bijzondere energetische ervaring waarbij je binnen in jezelf voelt wat de energie

van de verschillende talenten is, en hoe die tussen de talenten onderling stroomt (en waar dit stagneert). Het is mijn ervaring dat deze werkmethode een krachtige impuls geeft tot het zetten van nieuwe stappen in de richting van je levensdoel !

 

Of maak eens een wandeling door een kasteel met twaalf kamers…

Dit geeft veel inzicht in de levensgebieden waar de talenten zich bevinden. Ook geeft het duidelijkheid over de onderlinge relaties tussen de talenten evenals over  wat er als thema speelt in het koninkrijk.

Deze werkvorm, het zgn. archetypische levenswiel,  heeft een relatie met de 12 huizen in de astrologie, waarbij ieder huis correspondeert met een bepaald levensgebied.

 

 

Relatieverdieping: Deze werkvorm is bij uitstek geschikt voor mensen die hun relatie met een levenspartner, collega, vriend(in) of familielid willen onderzoeken, verdiepen en verlevendigen.

Samen met je partner doorloop je allebei het persoonlijke traject. Daarbij krijg je gelijk- tijdig ook inzicht in elkaars innerlijke dynamiek:  Welke talenten hebben jullie gemeen, welke vormen de basis van de relatie, waar ligt jullie verbinding? Met welke talenten communiceer je als je geïrriteerd bent en met welk talent zou je eigenlijk de boodschap willen overbrengen? Of willen worden aangesproken? En welke talenten vullen elkaar perfect aan?

Spelenderwijs onderzoek je hoe je elkaar kunt ondersteunen in het ontwikkelen van je talenten en het  vormgeven van je persoonlijke levensmissie.

De onderlinge dynamiek en verbinding van de relatie wordt duidelijker en nodigt uit tot  het formuleren van een gezamenlijke “relatiemissie”: Verrijkend en vér-rijkend!!

 

 

Toelichting

In het Talentenspel wordt gebruikt gemaakt van archetypen, symbolen van de ziel.

Ook is er andere symboliek in opgenomen, zoals de symboliek van getallen, de cirkel,

het Keltisch kruis, de heilige graal, de vier elementen, de kabbala, sprookjes, mythen

en parabels. Symbolen verwijzen naar ervaringen in je leven en roepen daardoor vaak

(on)bewuste herinneringen op.

In de eerste fase wordt gewerkt met de symboliek van het innerlijk koninkrijk waar-

over jij als koning(in) met hulp van twaalf talenten (dienaren) regeert. Deze talenten

hebben archetypische namen als de vroedvrouw, de planter, de vormgever, de nar,

de schrijver, de herbergier,  enzovoort.

Van de 70 archetypische talenten kies je er twaalf uit die samen met de koning(in) jouw

innerlijke koninkrijk vertegenwoordigen. Daarna volgt een nadere kennismaking met deze talenten. Sommige talenten zullen opvallend aanwezig zijn, anderen zijn zeer

bescheiden en soms zit er een talent op de troon van de koning(in). Mogelijk zijn er

spanningen tussen je talenten. Ook zal zichtbaar worden op welke wijze jij als

koning(in) leiding geeft aan je talenten.

Deze kennismaking vind plaats in je innerlijke beeldenwereld. Hier wordt je naar toe

geleid door middel van imaginatie, intuïtief tekenen en “voice dialogue”, een methode

waarbij je contact krijgt met onbewuste delen van jezelf.

 

Bij imaginatie wordt een innerlijke beeldenstroom op gang gebracht. Je wordt geleid

naar een plaats in je koninkrijk waar jij als koning(in) je talenten gaat ontmoeten. Zo

komen beelden uit een diepere laag van jezelf naar boven. Op deze wijze krijg je

informatie over de betekenis, samenhang en onderlinge relatie van je talenten, en

eveneens over de obstakels die je belemmeren om je talenten effectief te laten

functioneren. Behalve dat je zicht krijgt op de toestand in je koninkrijk, krijg je ook

inzichten over het herstellen van het innerlijk evenwicht.

Zodra jij als koning(in) duidelijk hebt gekregen hoe je jouw talenten optimaal tot hun

recht kunt laten komen én er een nieuw evenwicht is ontstaan in je koninkrijk gaan

we naar de tweede fase. Spelenderwijs is de rode loper naar jouw eigen innerlijke

koninkrijk uitgerold…………

 

In de tweede fase wordt het spel vervolgd op een tweede spelbord en inzicht ver-

kregen in jouw persoonlijke levensboom. Je maakt kennis met de diepere betekenis

en mogelijkheden van je talenten alsmede hun samenhang met je diepste verlangen,

de roep van je ziel. Hier her-inner je jouw levensdoel, hier wordt je enthousiast voor

jezelf! In deze fase krijgt je leven een duidelijke richting, formuleer jij je levensmissie

en wordt bovendien zichtbaar hoe je talenten je kunnen helpen om daaraan vorm te

geven. Daardoor zul je jouw talenten effectiever en met meer voldoening gaan

inzetten. Dit motiveert je om steeds meer je eigen leven te gaan leven. Je hebt nu

de sleutels van je eigen paleis in handen, opent de deur en ontsteekt de lichten:

Je komt weer thuis bij jezelf!