Het Transformatiespel   

 

                           verruimt je inzicht

                           verdiept je bewustzijn

                           doorbreekt je patronen

 

 

 

Wat is het Transformatiespel

Het Transformatiespel is een lichtvoetig doch krachtig middel om stil te staan bij je

eigen levensweg en stappen te zetten tot verandering.

Het ziet eruit als een gewoon gezelschapsspel met speelbord, pionnen, kaartjes en

dobbelsteen. Het is echter geen vorm van ganzenbord en je kunt niet winnen of verliezen.

Als er al iets te winnen valt is het de winst van méér zelfkennis én veranderingen in je

levenshouding.

 

Hoe werkt het Transformatiespel

Eerst wordt zorgvuldig besproken wat er bij je leeft in de privé- of werksfeer dat om

verheldering of oplossing vraagt. Op deze wijze wordt een speldoel geformuleerd. Dit

kan betrekking hebben op alles wat wezenlijk is in een mensenleven: doorgaan of

loslaten, het eigen evenwicht herstellen, nieuwe wegen inslaan….

Vervolgens ga je op het spelbord een wandeling op je eigen levensweg maken,

waarbij je van alles meemaakt: geluk en verdriet, vrijheid en beperkingen, (her)-

ontdekken van kwaliteiten en belemmeringen, het alledaagse en het wonderlijke.

Tijdens de wandeling op je eigen levensweg doorloop je vier bewustzijnsniveau’s.

Het spel begint op het fysieke niveau, waar het onder meer gaat over concrete zaken

als wonen, werken, geld, gezondheid. Daarna wordt achtereenvolgens op het

emotionele, het mentale en het spirituele niveau gespeeld. Bij dat laatste gaat het o.a.

over liefde en compassie, dienstbaarheid, synergie, vergeving en bezieling.

Ook wordt in het spel gewerkt met aspecten als intuïtie, vrije wil, zelfwaardering,

geestelijke waarden (engelen) en wonderen.

“Spelenderwijs” krijg je op deze wijze antwoorden en inzichten die samenhangen

met je speldoel.

 

De opzet van het Transformatiespel nodigt uit om op een lichte, speelse en afwisselende

manier jezelf te onderzoeken. In deze speelse context creëren wij

samen een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin het antwoord op de spelvraag

zich stap voor stap kan ontvouwen en je nieuwe wegen kunt gaan inslaan.

 

Wat brengt het Transformatiespel

Als begeleidster volg ik nauwkeurig het spelverloop en stel ik verhelderende vragen.

Daarbij ondersteun en stimuleer ik je om je eigen persoonlijke antwoorden te vinden.

De begeleiding is erop gericht dat je “spelenderwijs”

·         gevoeliger wordt voor de samenhang van omstandigheden en gebeurtenissen (synchroniteit) 

·         meer inzicht krijgt in jouw emotie- en denkpatronen en hun onderlinge samenhang

·         meer inzicht krijgt in de invloed van deze patronen op je handelen

·         meer inzicht krijgt in de werking van de verschillende bewustzijnsniveaus ( dus

lichamelijk – emotioneel – mentaal en spiritueel) en hun onderlinge samenhang

·         meer inzicht krijgt in de manier waarop je vele omstandigheden zelf creëert in

                     plaats van dat ze jou overkomen

·         tot herkenning en acceptatie komt van jouw manier van zijn

·         leert om je eigen leven voortdurend opnieuw vorm te geven.

 

 

Groepsbegeleiding

Op aanvraag begeleid ik het Transformatiespel ook in kleine groepjes van maximaal

vier deelnemers.

In de intimiteit van een kleine groep kun je jouw persoonlijke levensvraag onderzoeken

en gelijkertijd met andere deelnemers je ontdekkingen uitwisselen.

Het spelen met anderen stimuleert het samen delen.

Door die voortdurende communicatie over en weer wordt ieders spelvraag van vele kanten belicht.

Bovendien kun je in contact met je medespelers al direct je nieuwe inzichten toepassen

en ervaren wat wel en niet werkt. Dit maakt het spel soms zeer confronterend, maar helpt om de gewenste verandering stap voor stap vorm te geven.